Asbestikartoitus

Miksi tilata asbestikartoitus?

Asbestikartoituksen jälkeen korjaus- ja purkutyöt sujuvat ilman viivästyksiä, joita aiheutuu säännöllisesti korjauskohteissa joihin kartoitusta ei ole tehty tai sitä ei ole tehty perusteellisesti.

Ammattitaidolla tehdyn asbestikartoituksen ansiosta tilaaja ja rakennuttaja säästävät aikaa ja rahaa. Valmista raporttia voi käyttää mm. tarjouspyynnön liitteenä ja se nopeuttaa asbestipurkutöitä huomattavasti.

Painavin syy kartoituksen teettämiselle on luonnollisesti lain edellyttämä velvoitus.


Lainsäädäntö

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on rakennusten tai rakenteiden purkutyötä varten varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että kaikki purkutyöt tehdään asbestipurkutyönä. Käytännössä kaikkiin ennen 1990-luvun alkua rakennettuihin rakennuksiin tulee tehdä asbestikartoitus ennen korjaus- ja purkutöiden aloittamista.
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/2009, 3 §.
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä VNp 1380/1994, 18 §. VNa 318/2006, 18 § ja 20 §.

Aluepurkaus ja Contro

Contro Oy on erikoistunut asbesti- ja haitta-ainekartoituksiin ja yritys toteuttaa ammattitaidolla kaikki kartoitukset Aluepurkauksen korjauskohteisiin.
Ota yhteyttä asbestiasioissa suoraan Contron asiantuntijoihin tästä