TIETOSUOJALAUSEKE 


Laatimispäivä 15.5.2020 Viimeksi päivitetty: 20.5.2020

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, kuinka käsittelemme henkilötietoja ALuepurkaus Oy:n sivustolla ja palveluja tarjotessamme.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Aluepurkaus Oy

Osoite:
Turun Aluepurkaus Oy
Luolakalliontie 9
21420 LIETO

Y-tunnus: 1070236-4

sekä

Helsingin Aluepurkaus Oy
Timmermalmintie 21 a
01680 VANTAA

Y-tunnus: 2368668-2

Muut yhteystiedot:
puh. 0400 526 885
jukka.vesalainen@aluepurkaus.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Vesalainen
puh. 0400 526 885
jukka.vesalainen@aluepurkaus.fi


3. Rekisterin nimi

Aluepurkaus Oy:n asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Kerätyt henkilötiedot ovat rekisterin käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisia, olennaisia ja tarpeellisia.

Tietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojaperiaatteita. Tiedot kerätään asiakassuhteen hoitamiseen, työn laskutukseen ja joskus markkinointimateriaalin toimittamiseen.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin säilytys on välttämätöntä tai sallittua sen perusteella, mihin tarkoitukseen tai tarkoituksiin tiedot on kerätty sekä soveltuvan lain mukaisesti.


5. Rekisterin tietosisältö

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön nimi, yritys, sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero. Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen markkinointitarkoituksiin.

Rekisteriin voi kuulua seuraavia tietoja:

  • · nimi
  • · puhelinnumero
  • · sähköpostiosoite
  • · yrityksen nimi, osoite ja Y-tunnus
  • · asema yrityksessä
  • · henkilön itse ilmaisemat muut tiedot kuten urakointikohteet
  • · rekisteröinnin alkamisajankohta
  • · yhteystiedon lähde

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan henkilötiedot saadaan häneltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, verkkosivujen lomakkeen kautta.

Liiketoimintaan liittyen uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttää eri lähteistä poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Aluepurkaus Oy:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

Tietoja voidaan luovuttaa niille yrityksen työntekijöille, joilla on oikeus käyttää kyseisiä tietoja työssään.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot talletetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun järjestelmään. Tietoja käsittelevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.


10. Tarkastusoikeus ja säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, oikaista tai poistaa häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen katsotaan olevan voimassa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ei muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia.